─░NSAN KAYNAKLARI

SEÇME VE YERLE┼×T─░RME

  Personel seçim kriterleri personelin objektif olarak sadece söz konusu i┼čin görev tan─▒m─▒nda belirtilen, gerekli yetenek, nitelik ve yetkinliklere dayan─▒larak seçilmesine, e─čitilmesine, de─čerlendirilmesine ve terfisine olanak sa─člayacak ┼čekilde belirlenmektedir. Bu do─črultuda, DESO A.┼×.’ nde çal─▒┼čmak isteyen profesyoneller ile seçkin üniversitelerin ba┼čar─▒l─▒ mezunlar─▒na ait bilgiler, DESO A.┼×. ─░nsan Kaynaklar─▒ Müdürlü─čü taraf─▒ndan güncellenen Personel Bilgi Bankas─▒'nda takip edilir. Yap─▒lan ba┼čvurular─▒n gizlili─či esast─▒r. DESO A.┼×. ile ilgili kariyer olanaklar─▒ performansa, bilgi ve beceri birikimine ve mevcut pozisyonun imkanlar─▒na göre de─či┼čmekte olup, çal─▒┼čanlara dikey ve yatay geçi┼č imkan─▒ sa─članmaktad─▒r. Bu anlamda DESO A.┼×., yöneticilerini kendi içinden yeti┼čtirme politikas─▒n─▒ benimsemi┼čtir.

ÜCRET POL─░T─░KASI

DESO A.┼×. ücret politikas─▒, daha yüksek standartlarda hizmet için rekabete dayal─▒ ücret sistemi uygulayarak, personelin performans─▒n─▒ ve kalitesini yüksek tutmay─▒ amaçlar. Bu nedenle ücretin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performanslar─▒ ve piyasa ko┼čullar─▒ göz önüne al─▒n─▒r. Ücret art─▒┼člar─▒ güncel piyasa trendlerini yans─▒tabilmek ve artan performans─▒ ödüllendirebilmek için, y─▒lda bir kez olmak üzere ücretlere zam yap─▒l─▒r. Her ücret art─▒┼č dönemi öncesinde DESO A.┼×. ─░nsan Kaynaklar─▒ Müdürlü─čü, gerek kurumsal bazdaki ara┼čt─▒rmalardan, gerekse profesyonel dan─▒┼čmanl─▒k firmalar─▒n─▒n olu┼čturdu─ču ara┼čt─▒rmalardan yararlanarak, Piyasa Ücret Ara┼čt─▒rmas─▒ yapar. Piyasa ücret ara┼čt─▒rmas─▒ sonuçlar─▒ DESO A.┼×. üst yönetimine raporlanarak, piyasa ko┼čullar─▒na uyumlu, kendi içinde dayand─▒─č─▒ de─čerleri koruyan ve gerçekçi bir ücret yap─▒s─▒n─▒n olu┼čumu sa─član─▒r.

E─×─░T─░M POL─░T─░KASI

Çal─▒┼čanlara, organizasyon üzerindeki katma de─čerlerini artt─▒rmak amac─▒yla hem kendilerini hem de i┼člerini geli┼čtirmeye yönelik ve her düzey için farkl─▒ içeriklerde DESO A.┼×. taraf─▒ndan haz─▒rlanan e─čitim programlar─▒ mevcuttur. Bu e─čitim programlar─▒ ile DESO A.┼×.’ nin tüm çal─▒┼čanlar─▒na e─čitim ve geli┼čimleri için e┼čit olanak ve f─▒rsat sa─članmaktad─▒r. DESO A.┼×. bünyesinde düzenlenen e─čitimlerin temel amac─▒ çal─▒┼čan─▒n halen yerine getirdi─či görev ile ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini artt─▒rmak ve Kariyer Planlar─▒ ile ili┼čkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyaca─č─▒ teknik bilgi ve becerileri kazand─▒rmakt─▒r.


Ba┼čvuru Yapmak ─░çin T─▒klay─▒n─▒z...